Offer

  Tel: +420 220 188 400
  Fax: +420 224 310 509

    Adress:
    Velflíkova 6,
    Praha 6, 160 75

E-mail:

Spolupracujeme na  přípravě složitých veřejných zakázek. Aktualizováno  29.12.2007

Naše společnost formou technické podpory pomáhá při zadávání veřejných zakázek.
Zkušenosti, které jsme získali řešením menších veřejných zakázek a následným vytvořením  SW produktu vzsystem, využíváme při poskytování technické podpory našim zákazníkům.
Jako příklad je naše technická podpora veřejnému zadavateli Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha Krč, při přípravě a realizaci velmi složité veřejné zakázky, zadávané podle zákona 137/2006 Sb.
 
Ve dvou podaných zakázkách  bylo poptáváno více jak 120 druhů  lékařských přístrojů a obě zakázky byly rozděleny celkem na devět a sedm částí. Při hodnocení pracovalo 16 odborných hodnotitelských komisí, které metodami vícekriteriálního vyhodnocování variant, vyvinutými ve VUSTE-APIS  vybraly optimální dodavatele během relativně krátké doby několika dní.

Vlastní model řízení složité zakázky, realizovaný na počítači a propojený s produktem vzsystem umožnil získání přesných a dokladovatelných výstupů z hodnocení a zároveň zatížil odborné a vedoucí pracovníky klinik a management nemocnice pouze na relativně krátkou a nezbytnou dobu.


Česky English