Cena a licenční podmínky


CENA

Cena vzsystemu je vzledem k jeho vysoké sofistikaci velmi příznivá
a činí  6 850,- Kč  za jednu licenci (Vzsystem - Standard).
Při zakoupení většího množství  licencí je poskytována sleva.
Celkovou cenu vzhledem k objednanému množství licencí (vč. slevy) si  můžete spočítat v následující cenové kalkulaci:


Cenová kalkulace vzsystému: 

Produkt Množství Cena za 1 licenci
[množstevní sleva]
Celkem
 
Vzsystem 2.01  
Licence
Standard

6850,00 Kč 0,00
Vzsystem 2.01 
Licence Privat
13590,00 Kč 0,00

Objednávka

 

Čím se liší licence Standard a licence Privat

Licence Standard - je  poskytována pro uživatele se statusem "Veřejný zadavatel, resp. Sektorový zadavatel" = Organizace, která je ze zákona č.137/2006 SB. kvalifikovaná jako veřejný, nebo sektorový zadavatel. (Veřejným zadavatelem je  Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu . Sektorový zadavatel je definovaný v §2, odst 6, zákona č.137/2006Sb.)

Licence Privat  - je  poskytována  uživatelům ze soukromého sektoru podnikání

LICENČNÍ PODMÍNKY

Licenční podmínky odsouhlasí uživatel licence při instalaci vzsystemu.

Pro účel informavonosti potenciálního uživatele před zakoupením vzsystemu z licenčních podmínek vyjjímáme následující:
  • licence je u uživatele nainstalována na jedinném PC
  • licence je bez předchozího souhlasu autora a poskytovatele nepřenosná na jiného uživatele (organizaci)
  • uživatel licence je u autora a poskytovatele licence registrován pod číslem licence a na základě této registrace má právo na upgrade systému, na bezplatný konzultační servis a další uživatelské výhody.
Nedodržení licenčních podmínek je považováno z porušení autorských práv ve smyslu autorského zákona.


Česky English