DOWNLOAD nové verze VZSYSTEMu.

UPDATE


Zde si můžete stáhnout instalační soubor poslední verze VZSYSTEMu, ketrá je pro držitele licencí VZSYSTEMu k dispozici.
Stávající verzi vaší licence zjistíte po spuštění systému v Menu: Nápověda - O aplikaci.

Podmínky pro stažení a instalaci jsou následující:
1. Instalace je možná pouze při existenci nainstalované právoplatné licence VZSYSTEMu
2. Je možné instalovat pouze vyší než existující verzi
3. Instalační soubor nejprve detekuje licenční verzi a číslo verze. V případě nesplnění podmínek dle bodu 1. a 2.  instalace Update neproběhne.
4. Stahování instalačního souboru může trvat i několik minut.

DOWNLOAD
Update na vyšší verzi

VZSYSTEM verze  2.09.01    (37159 kB)

Download
Česky English