Nejčastěji se vyskytující otázky - FAQ (Frequently Asked Questions).


Problematika zadávání veřejných zakázek podle Zákona č. 137/2006 Sb. je poměrně složitá a tyto složitosti VZSYSTEM respektuje a překonává.
S použitím vzsystemu vzniká mnoho otázek od budoucích uživatelů, které dále uvádíme a odpovídáme na ně.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Proč bychom měli používat vzsystem, když na ISVZ existují ke stažení všechny formuláře k vyplnění Oznámení? V čem je tedy jeho výhoda?

Nástroje na ISVZ slouží výhradně pro vyplnění všech typů Oznámení v rámci Uveřejňovacího subsystému (US). To je ale pouze menší část z celkové administrace veřejných zakázek. Vzsystem uceleně a komplexně administruje všechny kroky řízení veřejné zakázky předepsané Zákonem č.137/2006 Sb. na straně veřejného zadavatele a navíc tyto postupy mezi sebou propojuje a automaticky přenáší již jednou vložené informace mezi jednotlivými částmi zakázky (Oznámení předběžných informací -> Oznámení o zakázce -> Zadávací dokumentace -> Oznámení o zadání zakázky ….)  a dokonce umožňuje přenášet informace mezi jednotlivými již založenými zakázkami. Vzsystem využívá připravených číselníků pro přenos informací pouhým klikáním myši a provádí automaticky celou řadu kontrol (postupy podle zákona, zákonné lhůty, …), obsahuje stovky generovaných výstupních dokumentů k dalšímu použití, sleduje stavy postupu administrace zakázky. Pomocí vzsystemu mužete zdokumentovat řádný postup administrace veřejné zakázky podle Zákona.

Zkráceně: Nástroje na ISVZ slouží pro vytvoření Oznámení, vzsystem je komplexní nástroj pro administraci veřejných zakázek, který tvorbu potřebných Oznámení též zahrnuje.

Umožňuje vzsystem splnit informační povinnost vytvořit a odeslat Oznámení na IS VZ US v souladu s platnou legislativou s provozním řádem Informačního systému o veřejných zakázkách, nebo si musíme k vzsystemu pořídit další nástroje?

Vzsystem již žádné další nástroje ani elektronické soubory (Filer 602, PDF) pro splnění infomační povinnosti nepotřebuje. V souladu s Metodickými pokyny uveřejněnými na IS VZ - vzsystem využívá možnost vytvořit a odeslat Oznámení v tzv listinné podobě. Po vyplnění formulářů Oznámení ve vzsystemu (verze 2.01 a vyšší), system umožňuje tisk hotového, vyplněného formuláře v předepsané formě a velikosti (1:1). Výsledný výstup z vzsystemu je tedy zcela shodný s předepsanou formou Metodických pokynů pro splnění informační povinnosti viz ad: „ …a) Vyplněním formuláře psacím strojem a jeho zasláním na adresu Česká pošta, s.p., provozovatel IS VZ US, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov. Formuláře je možné si před jejich vyplněním psacím strojem stáhnout z webových adres v elektronické podobě ve formátu PDF a vytisknout si je v nezmenšeném měřítku 1:1. Vyplněné formuláře budou přijaty pracovištěm provozovatele IS VZ US pouze v případě, že tyto formuláře před jejich vyplněním psacím strojem byly vytištěny zadavatelem v nezmenšeném měřítku 1:1.“

Co se stane, když si pořídíme vzsystem a následně dojde ke změně legislativy? Jak se o změně dozvíme?

Jako autor vzsystému průběžně související legislativu sledujeme a do vzsystemu změny doplňujeme.
Jste-li skutečně registrovanými uživateli licence vzsystemu (verze 2.01 a vyšší) můžete si na www.vzsystem.cz stahnout instalční setup s příslušným upgrade (doplněním systému o změny), nebo vám na požádání zašleme tento soubor se změnami poštou na instalačním CD. Spuštěním souboru s upgrade se na vašem PC, kde je oficielní licence nainstalovaná, automatizovaně provede nainstalování potřebných doplňků a změn vzsystemu, které si vyžádaly případné změny legislativy.

Průběžně sledovat legislativní změny nemusíte. Jste-li skutečně registrovanými uživateli licence vzsystemu, budeme vás o změnách a nutnosti upgrade (doplnění změn) průběžně sami informovat.

Co potřebujeme znát k používání vzsystemu? Je nutné nějaké specializované uživatelské zaškolení?

Musíte mít alespoň základní znalosti o několika hlavních pojmech definovaných zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. Týká se to hlavně pojmů:
Veřejná zakázka - §7, Zadavatel - §2, Veřejná zakázka na dodávky - § 8, Veřejná zakázka na stavební práce - § 9, Veřejná zakázka na služby - §10, Druhy zadávacích řízení - § 21, Lhůty -§ 39.
Po spuštění vzsystemu jednoduše zavoláte Nápovědu, která všechny pojmy a celý Zákon č.137/2006 Sb. podrobně vysvětluje.
Tyto znalosti by vám měly stačit alespoň k otevření nové zakázky ve vzsystemu. Ostatní znalosti si pomocí nápovědy vzsystemu můžete osvojovat průběžně v dalších krocích při postupné administraci nově otevřené zakázky. Dále můžete využít výukovou část vzsystemu, kde jsou připraveny příklady jednotlivých typů veřejných zakázek, na kterých si můžete potřebné postupy vyzkoušet a postupně si tak prohlubovat znalosti ovládání vzsystemu.

Jsme Veřejný zadavatel, ale zadáváme pouze „Zakázky malého rozsahu“, které Zákon č.137/2006 Sb nezahrnuje. K čemu nám tedy bude vzsystem užitečný?

Jako Veřejný zadavatel zodpovídáte za nakládání s veškerými veřejnými prostředky. I když se ve vašem případě jedná o zakázky malého rozsahu, které jsou ze Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. vyňaty, jedná se i zde o nezanedbatelné vynakládané částky - zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby do 2 000 000 Kč bez DPH, veřejné zakázky na stavební práce do 6 000 000 Kč bez DPH – a zadavatel je povinen i zde dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§6).

Vzsystem vám poměrně jednoduchým způsobem umožní i tento typ zakázek evidovat, vytvářet k nim tu nejnutnější dokumentaci a hlavně – zpětně dokladovat transparentnost, rovný přístup a nediskriminaci. Domníváme se, že i zde se vám (porovnáme-li poměr pořizovací cena vzsytemu ku administrovaným částkám z veřejných rozpočtů v řádech milionů korun) rozhodně vyplatí si vzsystem pořídit.

 

Česky English