Jaké důvody pro VZSYSTEM?

Vzsystem je software pomocí kterého ušetříte čas, peníze, budete jím vedeni ve složitém procesu administrace veřejné zakázky, nebude potřebovat žádné další prostředky pro administraci, jednou vytvořenou informaci využije v další zakázce a bude vám radit na každém kroku v řízení zakázek.

Proč VZSYSTEM?

§7

(1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

(2) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen "druhy veřejných zakázek").

(3) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

K tomu, abyste si pořídili vzsystem existují 3 dobré důvody:

1. Na našem trhu neexistuje obdobný nástroj pro administrování Veřejných zakázek, který byste mohli takto jednoduše získat, sami a bez problémů nainstalovat na vaše PC a okamžitě používat!
2. Na našem trhu neexistuje obdobný nástroj, který byste mohli získat za takto příznivou a nízkou cenu!
3. Nástroj jako je vzsystem potřebujete!


Vzsystem je nástroj, který vám skutečně pomůže:


Ušetří vám čas.

Veškeré nástroje potřebné pro zpracování a řízení veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb, jsou v systému obsaženy, kromě vašeho PC s operačním systémem Windows a připojené tiskárny, již žádné další nástroje nepotřebujete. Vše je ve vzsystemu okamžitě, pohodlně a rychle dostupné

Ušetří vám peníze

Už samotná velmi příznivá cena systému šetři vaše náklady. S vzsystemem však dosáhnete vyšší kvality a tím i optimální výsledné ceny, neboť tento systém umí propojit všechny dostupné informace souvislosti řešené veřejné zakázky a čas ušetřený na zdlouhavých formalitách můžete věnovat na optimalizaci výsledku veřejné zakázky.

Povede vás

Vzsystem vám pomůže vybrat vhodné zadávací řízení, spočítá zákonné lhůty, nabízí zákonem předepsaný postup, generuje předepsaná oznámení a všechny vaše kroky a výstupy přehledně ukládá k dalšímu použití. Vždy přesně víte, v které části přípravy veřejné zakázky se nacházíte

Je soběstačný

Pro administraci veřejné zakázky ve vzsystemu již nepotřebujete žádné další programy (ani Filer602, ani speciální tiskopisy PDF pro oznámení), nepotřebujete využívat žádné další služby – neboť vzsystem všechny potřebné nástroje obsahuje!

Dokonale využívá informace

Informaci o vaší Veřejné zakázce, kterou byť jedenkrát do vzsystemu vložíte, mnohokrát následně využijete a nemusíte si ani vytvářet složité číselníky. Systém vám nabízí rychlý výběr a orientaci např. ve složitém kódování oboru zakázky a výsledek automatizovaně přenese do příslušného formuláře pouhým kliknutím myší.

Dokumenty vytvoří za vás

Obsahuje stovky předem připravených potřebných dokumentů a formulářů, které vzsystem automatizovaně generuje, přenese do nich vytvořené udaje, a vy je můžete přímo v systému dále upravovat, doplňovat a podle svých potřeb používat a nebo ukládat.

Poradí vám

Rozsáhlá a účinná nápověda, která vás přípravou veřejné zakázky spolehlivě vede. Tisíce stran kontextové nápovědy, vysvětlení postupů, metodiky a samozřejmě zákon č.137/2006 Sb. vč. komentářů.

Ochrání vás

Systém vás chrání před zbytečnými procesními i formálními chybami (chybné nastavení řízení, lhůt, chybně použité a neúplně vyplněné formuláře) a zároveň vytváří zákonem předepsanou dokumentaci, pomocí které můžete dokladovat správnost vašich postupů.

Česky English