Vlastnosti vzsystemu

Základní vlastnosti vzsystemu jsou v následujícím přehledu. Pro vyvolání příkladu dané vlastnosti klikněte na malý obrázek vedle popisu vlastnosti.
Podrobné porovnání vlastností je obsaženo v této tabulce vlastností.

Založení zakázky

Založení zakázky

Pro založení nové zakázky ve vzsystemu postačuje vyplnění identifikačního čísla VZ a výstižného názvu VZ. Ostaní důležité údaje o zakázce
- Zadavatel (typ zadavatele VZ),
- Předmět (stavební práce ,dodávky, služby),
- Limity (Nadlimitní, podlimitní, Malého rozsahu)
se vyplňují pouhým klikáním myši.
Vzsystem zde eliminuje věcné chyby uživatele tím, že umožňuje výběr pouze těch kombinací daných parametrů, které zákon č. 137/2006 Sb připouští.
Podle stejné logiky je možné označit - vybrat typ zadávacího řízení.


Termíny

Časový plán zadávacího řízení

Nastavení zákonných lhůt zadávacího řízení je důležitá úloha vzsystemu. Klikáním myší lze jednoduše nastavit:
- možnosti, které mají vliv na krácení zákonných lhůt VZ
- výchozí etapu procesu VZ, od kterého chceme termíny plánovat
- stratovací datum k výchozímu kroku. (Plánovat můžeme od libovolného reálného kroku administrace VZ)
- upravíme lhůty, aby nevycházely na dny pracovního volna, nebo svátky
Vzsystem ohlídá zákonem předepsané lhůty pro předem zvolený daný typ řízení a v daném formuláři pro nastavení lhůt nepovolí jiné možnosti, než Zákon v daném řízení umožňuje.

Menu

Menu: Přehledná orientace v postupu administrace VZ

Na základě výběru typu řízení veřejné zakázky (Otevřené řízení, Jednací řízení, Zjednodušené podlimitní...) systém nabídne odpovídající menu.
Menu je zobrazeno na pravé straně pracovní části obrazovky systému. Lze jej rozbalovat a sbalovat klikáním.
Menu od shora dolů obsahuje proces daného typu řízení v předepsaných postupných krocích podle Zákona 137/2006 Sb.
Uživatel má v kterémkoliv místě administrace VZ naprostý přehled, v kterém kroku se právě nachází, jaké činnosti mu ještě zbývá vykonat, atd.

Oznámeni

Přehledné vytvoření informační povinnosti zadavatele - Oznámení na Informační systém o veřejných zakázkách

Vzsystem pro tvorbu povinné dokumentace již nepotřebuje žádné další nástroje. V souladu s Metodickými pokyny uveřejněnými na Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ)vzsystem využívá možnost vytvořit a odeslat Oznámení v tzv listinné podobě. Po vyplnění formulářů Oznámení ve vzsystemu je vzsystemem vytištěn hotový, vyplněný formulář Oznámení vč. Objednávky na zveřejnění, v předepsané formě a velikosti, který uživatel pouze podepíše a odešle na ISVZ. Údaje vyplněné pro Oznámení ve vzsystemu se automaticky přenášejí do následných etap dministrace zakázky a jsou využitelné i obdobných dalších zakázkách (tzv. vzorníky vzsystemu).


Číselníky

Číselníky, vzorníky

Číselníky vzsystemu podporují rychlé a bezchybné vytvoření dokumentace. Vzsystem samozřejmě nabízí všechny číselníky předepsané pro vyplňování oznámení., zejména číselník kódů CPV, který uživateli umožňuje rychlé vyhledání potřebného kódu a přenesení do oznámení. Ve formuláři oznámení se navíc pro lepší informovanost a orientaci uživatele k číselnému kódu zobrazuje slovní význam kódu.
Uživatelské číselníky jsou dva základní: číselník dodavatelů a číselník personálu.
Velkou pomůckou pro uživatele jsou tzv. vzorníky. Uživatel si může do nově vytvařené zakázky pomocí vzorníku přenést celé bloky údajů, které již v minulosti vytvořil v jiné (podobné) zakázce.

Editor

Dokumenty: Vestavěný editor vzsystemu

Kromě Oznámení vytváří vzsystem stovky výstupních dokumentů: Zadávací dokumentace, Protokoly z důležitých kroků administrace, Zápisy z jednání, Dopisy uchazečům a členům komisí, Jmenovací dekrety, atd.

Tyto dokumenty systém předvyplní informacemi již do vzsystému vloženými a zobrazí ve vestavěném textovém editoru. Zde si uživatel může přímo sám provést další textové úpravy, může si dokument vytisknout, uložit a případně dále zpracovávat mimo vzsystem. (Odesílat emailem, kopírovat, editovat,..)Editor

Stavy: Sledování stavu průběhu administrace zakázky

Ke sledování zakázky nabízí vzsystem výkonný nástroj - Stav zakázky. Lze sledovat a měnit stav kteréhokoliv kroku v administraci. Přičemž při uložení změn v kroku zakázky, si vzsystem automaticky poznamená datum změny. Navíc lze nastavovat vlastní stav a psát k němu poznámky. Pro sledování celé zakázky slouží formulář Sledování stavu zakázky, ve kterém lze měnit stav celkový a zároveň volat dílčí kroky administrace a měnit jejich obsah i stav.

Vzsystem zároveň zvlášť sleduje ty kroky administrace, ke kterým se vážou zákonné lhůty.
Editor

Nápověda vzsystému - podrobná učebnice a průvodce legislativou

Nápověda vzsystemu počítá i s uživatelem, který má v problematice veřejných zakázek pouze počáteční znalosti a zároveň se učí ovládat vzsystem. Tomu je podřízen rozsah i hloubka vysvětlení jednotlivých kroků administrace zakázek.
Na mnoha stovkách stran nápovědy je v kontextu k jednotlivým krokům v menu vysvětlován postup a ten je propojen se Zákonem č.137/2006Sb a komentáři. Uživatel, tak dostává komprimovanou informaci soustředěnou v nástroji Nápověda (Help) a pouhým klikáním myší může studovat problematiku administrace veřejných zakázek a legislativy (zejména Zákon o veřejných zakázkách) ve všech souvislostech.

Česky English