Úvod

Vzsystem je software pomocí kterého můžete přípravovat a administrovat vaše veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb.
Zajistí vám podle vašich potřeb a podle zákona všechny zákonem požadované výstupy a umožní vám účinné řízení procesu zadávání veřejných zakázek přímo na vašem PC

Vzsystem se velmi jednoduše nainstaluje na PC
Nevyžaduje žádné další nástroje a pomůcky

cdrom

Okamžitě s ním můžete pracovat....

Vzsystem umožňuje
:

 • Založit v systému novou veřejnou zakázku
 • Správně určit typ řízení, druh zakázky, limit a podle povahy zakázky naplánovat lhůty a termíny podle zákona
 • Relativně jednoduše a přehledně pomohl vyhotovit povinné dokumenty - oznámení, zasílané informačmímu systému pro veřejné zakázky
 • Pomohl vyhotovit Zadávací dokumentaci
 • Vytvořit podklady pro komunikaci s uchazeči na vyjasnění zadání a zajistit příjem a evidenci nabídek
 • Vyhodnotit nabídky a určit vítězného uchazeče výběrového řízení
 • Ke všem důležitým činnostem pomohl vyhotovit zákonem požadovanou dokumentaci
 • Veškerá pořízená data přehledně a srozumitelně uložit, zaevidovat, aby sloužila k prokázání správnosti postupů podle zákona a zároveň byla použitelná pro podobně administrované veřejné zakázky podobného typu a věcné povahy
 • K tomu všemu poskytnout uživateli účinnou pomoc a radu ve všech důležitých momentech administrace

Co je nového

Co je ve vzsystemu nového?

 • Systém, verze 2.01x je určen pro jednoho uživatele na jeho PC v lokálním provozu
 • Byla změněna metodika vzsystému
 • Bylo změněno ovládání systému pomocí menu.
 • Procesy byly obsahově zjednodušeny.
 • Byly zásadně sníženy nároky na uživatele z hlediska přísného dodržování sledu a podmíněnosti činností
 • Byla odstraněna veškerá závislost vzsystému na externích programech a nástrojích - vzsystém je soběstačný
 • Byly zredukovány uživatelské číselníky a zaveden vzorník
 • Byla zásadně rozšířena nápověda systému do podoby rozsáhlé kompletní uživatelské příručky o ovládání vzsystemu, o metodice a Zákonu 137/2006 Sb..
 • Vzsystem obsahuje školící část, kde si můžete  vše nejdříve vyzkoušet na předem připravených příkladech zadání Veřejných zakázek
Česky English