ČERPÁNÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

Účel použití

Nabízíme Vám osvědčený postup spolupráce při získávání finančních prostředků z fondů EU na Vaše projekty. Spoluprací s námi se vyhnete zbytečné ztrátě času a peněz při:

  • vyhledávání dotačních programů,
  • definování uznatelných nákladů na projekt,
  • zpracování žádostí o podporu,
  • zpracování Vašeho podnikatelského záměru do požadované formy,
  • projednávání Vašeho projektu na kontaktních místech,
  • zpracování výběrových řízení na Vaše investice,
  • sledování projektu po celou dobu jeho realizace a řešení jeho změn.

Pro koho je produkt určen

Naše služba je určena podnikatelům v průmyslu.

Charakteristickým uživatelem, ale ne jediným, je malý a střední podnik.

Geneze produktu

Produkt vznikl jako reakce na potřebu nabídnout našim zákazníkům komplexní službu při uplatnění jejich projektů v rámci poskytování podpor ze strany EU. Navázali jsme na zkušenosti z předvstupních programů jako byly např. PHARE a na zkušenosti z administrováním regionálních programů podpory podnikání a sektorových operačních programů pro ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Česky English