Nabídka

VUSTE-APIS, s.r.o. Vám nabízí následující osvědčený postup spolupráce při získávání finančních prostředků na Vaše projekty z fondů EU a národních fondů:

1 Základní informace o dotačních programech bezplatná služba
2 Posouzení technické a ekonomické stránky Vašeho podnikatelského záměru bezplatná služba
3 Výběr a doporučení Vaši účasti v konkrétním programu bezplatná služba
4 Definování uznatelných nákladů bezplatná služba
5 Kontrola a konzultační činnost při zpracování žádosti placená služba
6 Zpracování požadovaného stupně projektu placená služba
7 Specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty placená služba
8 Projednání v implementační agentuře bezplatná služba
9 Provedení výběrového řízení na dodavatele podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách nebo podle pokynů řídicího orgánu placená služba
10 Sledování projektu po dobu jeho realizace a řešení jeho změn placená služba

Doba realizace výše uvedeného postupu je cca 1 až 2 měsíce.

Na služby bude se zákazníkem uzavřena smlouva s harmonogramem prací a plateb za ně

Kontakt Ing. František Černý tel.: 224 310 402
cerny@vuste-apis.cz 723 716 980

Česky English