Čerpání z fondů Evropské unie

V souladu s definovanými cíli regionální politiky EU na období let 2000 až 2006 i s cíli pro příští plánovací období let 2007 až 2013 provádíme přípravu žádostí a projektů jako nutné podmínky pro získání dotace.

Poskytujeme profesionální poradenské a zpracovatelské služby především v zákaznickém segmentu průmyslových podnikatelských subjektů, které provádějí zpracovatelské činnosti.

V oblasti zpracovatelského průmyslu se jedná o podporu zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových podniků všech velikostí prostřednictvím realizace jejich rozvojových projektů. Jedná se zejména o podporu získávání dotací nebo zvýhodněných úvěrů na nákup nových strojů, zařízení, technologií, patentů, licencí a know how.

V oblasti vědy a výzkumu se jedná o podporu získávání dotací na realizaci především průmyslových výzkumných úkolů, které směřující k vývoji nových technologií, výrobků a služeb. Tato služba je určena jednotlivým organizacím nebo účelovým seskupením, tj. projektovým týmům sestaveným ze skupin pracovníků (řešitelů) průmyslových organizací a pracovníků výzkumných pracovišť (akademických, vysokoškolských a dalších).

Kromě těchto uvedených aktivit pomáhá naše společnost průmyslovým subjektům získávat dotace i na další investiční akce, spojené se zvyšováním regionální zaměstnanosti. Máme bohaté zkušenosti z již realizovaných projektů v rámci Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu.

V oblasti jakosti se jedná o pomoc při získávání dotací na předcertifikační přípravu na zavádění stále více žádaných managementů jakosti.

Tento osvědčený postup vede k našemu bezprostřednímu cíli, kterým je spokojený zákazník.

VUSTE-APIS, s.r.o. Vám nabízí následující osvědčený postup spolupráce při získávání finančních prostředků na Vaše projekty z fondů EU a národních fondů:

Česky English