Vývoj a implementace SW produktů


Firma VUSTE-APIS se vývojem SW produktů zabývá od roku 1990, kdy pro potřeby řízení a přípravy výroby strojírenských podniků nabídla produkt APV, který využívaly desítky průmyslových organizací. Jako nezávislá poradenská organizace VUSTE-APIS postupně vyvíjel řadu dílčích aplikací zejména pro potřeby strojírenské technologie. Od roku 1992 se firma věnuje i veřejnému sektoru vývojem a implementací aplikací především pro řízení státních fondů. Zde se vývoj zaměřuje na ekologii a v poslední době zejména na zemědělství.
Kromě rozsáhlých aplikací firma vyvinula a nabízí SW produkty pro širokou uživatelskou veřejnost ve státní správě – VZsystem pro řízení veřejných zakázek. Účast na velkých projektech po roce 2000 přivedla VUSTE-APIS ke spolupráci s významnými partnery na světovém trhu se SW produkty. Zejména dlouhodobá spolupráce s firmou SAP zákonitě vyústila ve smluvní partnerství a firma se stává distributorem vybraných softwarových produktů SAP a poskytovatelem celé řady souvisejících služeb. VUSTE-APIS, s.r.o. tak má možnost zúročit dlouhodobé zkušeností s řízením podniků, s řízením projektů a zaváděním SW systémů.

Svým portfoliem tak firma pokrývá řadu aplikačních oblastí:
Česky English