Strojírenství

.
Strojírenství představuje  tradiční oblast zájmu firmy VUSTE-APIS, s.r.o.
V minulosti, ještě před rokem 1989, jsme se zaměřovali na specializované racionalizační projekty strojírenských podniků, které řešily komplexní problematiky automatizace výroby, rozvoj technologií, modernizaci řízení a ekonomiky. V 90-tých letech jsme většinou realizovali projekty reingeneeringu velkých stojírenských firem, pro potřeby privatizace, nebo strategického partnera.  
Postupně se tak vyvíjely vlastní ověřené postupy v řízení výroby,  v navrhování technologií, v organizaci a procesech, v ekonomických a v  personálních systémech. Tradiční poradenské služby z 90-tých let se přetransformovaly pomocí služeb spojených s poskytováním  dotací z Evropské Unie a z národních zdrojů.  Do naší nabídky taky byly doplněny ucelené metodiky analýz a auditů, zpracovávání rozvojových záměrů, strategií a studií proveditelnosti - činnosti zahrnované pod tzv. Dotační management
Naše nejrozsáhlejší aplikace z posledních 10-ti let jsou z oblasti automobilového a zpracovatelského průmyslu, těžkého strojírenství i tradiční strojírenské výroby.

Česky English