Nabídka

  Tel: +420 220 188 400
  Fax: +420 224 310 509

    Adresa:
    Velflíkova 6,
    Praha 6, 160 75

E-mail:

Certifikát ISO


Naše společnost vlastní následující certifikáty ISO podle norem 

EN/ISO 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací
EN/ISO 9001:2009 Systém managementu kvality

Společnost zavedla a používá rozsah platnosti certifikátu pro oblast:

Vývoj, prodej a zavádění SW produktů, řízení projektů, poskytování služeb a poradenství, ekonomické analýzy, audity a řešení se zaměřením na dotační management, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, společenských a technických věd, zavádění nových technologií, navrhování organizace a řízení, personální systémy, veřejné zakázky, pronájmy nebytových prostor, outsourcing, webhosting

Věříme že tím přispějeme ke zvýšení důvěry u našich zákazníků a veškeré kvality našich nabízených produktů a služeb

(klikněte pro detail:)


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.