Analýzy a audityFirma VUSTE-APIS se téměř po celou svoji historii zabývá analýzami firem z různých hledisek a potřeb, zejména v oblastech:
strategie firmy  
ekonomiky  
personálního a sociálního systému  
organizace a procesů
inovací
přípravy a organizace výroby
řízení výroby
úrovně technologií
logistiky
obchodu
controllingu
snižování nákladů

Význam auditu (=revize) byl postupně z původního účetního auditu přenesen i do ostatních oblastí firemního organismu, kde však většinou pouze formálně nahradil označení analýza slovem audit.
My však máme audit přesně definován následujícími podmínkami, se kterými jej nabízíme našim zákazníkům:

Náležitosti VUSTE-APIS pro audity firem:
1. VUSTE-APIS spoluzodpovídá za správnost výsledků auditu (garance)
2. Postup, metodika, parametry, milníky, rozsah spoluúčasti zákazníka, jsou předem definovány - jsou to pro daný typ auditu standardy.
3. Součástí auditu prováděných VUSTE-APIS je vždy garantovaná cesta k řešení výstupů z auditu s definovanými a garantovanými parametry řešení

Výhodou pro zákazníka tohoto přístupu jsou nižší náklady na audit, kratší průběžná doba řešení auditu a garance jednoznačného výsledku.

Kromě nabídky jednotlivých oborově specializovaných auditů (viz: strategie firmy, ekonomiky, personálního a sociálního systému, organizace a procesů, inovací, přípravy a organizace výroby, řízení výroby, úrovně technologií, logistiky, obchodu, controllingu, snižování nákladů) nabízíme průřezové, cílené audity, které se přednostně zaměřují na definované cíle:

Audit pro snížení nákladů v definované oblasti firmy
Audit pro zavedení nových projektů
Audit pro zavedení projektů s možností získání dotací
Audit pro zavedení změn
 Pro další informace se na nás můžete obrátit zde.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.