Manažerské řízení, controlling


Základním zdrojem informací a nástrojem pro manažerské řízení je controlling. Obecně odpovídá  na informační potřeby manažerů firmy na úrovni ekonomického a strategického řízení firmy, ekonomických alternativ, finančních plánů, nákladů a kalkulací pro vedení firmy a údajů o střediskovém hospodaření.

VUSTE-APIS  kromě nabídky analýz úrovně manažerských systému a controlling u našich zákazníků nabízí controlling v rámci zavádění produktů partnerské firmy SAP, konkrétně řešení pro střední podniky. SAP All-in-One, kde je controlling obecně chápán jako nástroj nad veškerými moduly tohoto systému. Veškeré ekonomické operace týkající se externích nákladů, výnosů a rozvahových položek účtované v ostatních modulech se automaticky přenáší do modulu Controllingu, kde se s těmito daty dále pracuje.

Základním cílem controllinguv SAP systémech je poskytování informací. (pro ekonomické řízení společnosti včetně identifikace odchylek, analýzy příčin a návrhu, opatření jejich odstranění,  vzniku a průběhu nákladů a výnosů, a to jak na úrovni společnosti jako celku, tak i ve vztahu k interním ekonomickým jednotkám, pro měření výkonností procesů a činností, pro řízení obchodní politiky společnosti a pro motivační systém společnosti)

Pro další informace se na nás můžete obrátit zde.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.