Organizace a procesy
VUSTE-APIS se dlouhodobě zabývá organizačními strukturami firem a má v této oblasti řadu významných referencí.
V minulosti jsme se zabývali zejména pevnými, statickými organizačními strukturami podniků (liniové, funkcionální, štábní, funkční, produktové, divizionální …). V posledních patnácti letech se však stále více prosazují dynamické organizační struktury, vycházející z definice procesů – tzv. organizační struktury s pružnými prvky (projektové, programové, maticové, podnikatelské, procesní, fraktálové, síťové virtuální).

Jakékoliv úvahy o nové organizační struktuře, nebo její změně (reingeneering) odvozujeme od firemních procesů, které jsou definovány na základě produktového zaměření, cílů a dalších definovaných záměrů konkrétní firmy.
Návrh organizačních struktur a definice procesů vychází vždy odvozujeme z analýz.


Pro další informace se na nás můžete obrátit zde.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.