Řízení výroby


Firma VUSTE-APIS se problematikou řízení výroby zabývá desítky let už od svého vzniku. Znalosti z jednotlivých dílčích problematik počínaje příptavou výtoby (TPV), plánováním výroby, operativním řízením výroby, zajištěním výroby jsme postupně převáděli do jednotného systému. V SW podobě jsme počátkem 90.-tých let dali na trh produkt  APV, který využívaly desítky průmyslových organizací.
Postupně jsme usilovali o moderní integrované pojetí řízení výroby v uceleném a standardizovaném systému. Proto jsme využili partnerství  s firmou SAP a nabízíme SW pro plánování a realizaci výroby jako součást řešení SAP All-in-One
Naším hlavní sektorem pro aplikaci Řízení výroby bylo donedávna strojírenství.  V posledním období se však intemzívně zabýváme odvětvím stavebnictví.  Na rozdíl  od strojírenské výroby, kde jsou u diskrétních výrobních procesů poměrně vemi dobré podmínky pro jejich plánování, řízení, sledování a vykazování, je  stavební výroba více specifická, s většími možnostmi v odhalování a odstraňování nákladových a výkonových rezerv, specifické je i řízení a racionalizace stavebních výrobních procesů. 
SW pro řízení výroby kromě strojírenské a stavební výroby pokrýváme i další sektory a aplikačních oblastí:

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.