EkologieSlužby a výstupy pro oblast ekologie poskytuje VUSTE-APIS, s.r.o. od roku 1992.
Podíleli jsme se na vytváření organizace  Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v době jeho vzniku. Dodali jsme  zde a stále doplňujeme informační sytém pro národní platby a systém pro realizaci plateb.
V počátku 90.-tých let jsme podpořili nástup technologií a výrobků pro ekologii pořádáním výstavy pro ekologii - EkoPraha, která se opakovaně konala v Kongresovém centru v Praze. Soplupořádali jsme další výstavní akce na podporu ekologicky šetrných technologií, např. pro využití pohonů pro prostředky městské hromadné dopravy na zemní plyn.
V posledním období se rovněž specializujeme na poskytování  služeb pro státní správu a samosprávu při přípravě projektů, podporujících ekologii. Jedná se zejména o problematiky čištění odpadních vod a kanalizace v městech a obcích, zvyšování kvality ovzduší, ekologicky šetrné technologie a energeticky úsporná řešení z Operačního programu Životní prostředí. (Fond SFŽP).
Naše znalosti dotační problematiky ze sektoru zemědělství úspěšně uplatňujeme pro města a obce v dotačním poradenství a službách spojených se získáváním podpor v rámci Programu rozvoje venkova (Fond SZIF)

Kromě již zmíněného Státního fondu životního prosředí patří mezi naše zákazníky široká klientela měst a obcí České republiky, které pomáháme vytvářet a realizovat projekty pro zlepšení úrovně pro život jejich obyvatel.

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.