Stavebnictví

.
Stavebnictví je v posledním období  ve středu zájmu VUSTE-APIS, s.r.o.  vzhledem ke značným možnostem zvyšování efektivity a produktivity téměř ve všech oblastech tohoto odvětví. Na rozdíl například od strojírenské výroby, kde jsou u diskrétních výrobních procesů poměrně vemi dobré podmínky pro jejich plánování, řízení, sledování a vykazování, je  stavební výroba více specifická, s většími problémy se daří odhalovat a odstraňovat nákladové a výkonové rezervy, specifické je i řízení a racionalizace stavebních výrobních procesů.
S využitím zkušeností ze strojírenské výroby postupně navrhujeme a zajišťujeme vlastní postupy pro pokrývání širokého spektra potřeb stavební výroby.  Zabýváme se vytvářením střednědobých strategií pro  stavební organizace s vyústěním do konkrétních rozvojových projektů a navrhujeme jejich zajištění a řízení. V souvislosti z prováděnými analýzami a audity stavebních firem, doporučujeme a realizujeme organizační a procesní změny řídících struktur. Zavádíme  nové,  špičkové způsoby řízení ekonomiky a výroby. Zabýváme se i zajištěním rozvojových projektů stavebních firem dotacemi z fondů Evropské unie.
Vyústění naší nabídky pro oblast stavební výroby je obsaženo v dodávce a zavedení  specializovaného SW pro řízení  od naší partnerské firmy SAP.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.