Veřejný sektorOd počátků své novodobé historie po roce 1990 se VUSTE-APIS, s.r.o.  intenzívně zabývá poskytováním služeb a řešení pro organizace veřejného sektoru, pro centrální orgány ČR, pro orgány státní a veřejné správy a pro státní organizace. 
Naše počáteční reference patří do oblasti služeb pro centrální orgány - ministerstva. Poskytovali jsme SW a poradenství (analýzy, audity) pro privatizační aktivity, správu státem zajišťovaného majetku, tzv. zbytkové státní podniky.  Tento segment služeb přešel po  roce 2000 v poradenství pro dotační management.
Od roku 1992  poskytujeme služby pro státní fondy.  Zpočátku pro Státní fond životního prostředí (SFŽP Praha), kde jsme spolupracovali při vzniku organizace a procesů a dodáváme zde SW  pro řízení podpor a národní platby.  V odvětví zemědělství pracujeme pro  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF Praha), zpočátku dodávkou systému organizace a řízení a následně SW systémem pro organizaci zemědělského trhu a dotací v řadě komodit.
V posledním období velmi intenzívně poskytujeme služby pro orgány místní správy na úrovni obecních, městských i krajských úřadů v oblasti popradenství v přípravě projektů s využitím Evropských dotací.
Pro veřejný sektor- veřejné zadavatele  je určený i SW systém pro administraci Veřejných zakázek - VZSYSTEM.
V současnosti pro veřejný sektor nabízíme řešení rozvojových projektů,  audity a analýzy a mnoho podpůrných SW řešení (AGIS, RA system, VZSYSTEM ...)

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.