ZemědělstvíBěhem posledních deseti let se VUSTE-APIS, s.r.o. velmi intenzivně zabývá vývojem SW pro odvětví zemědělství.  Na začátku jsme vyvíjeli  programy pro administraci dotací do zemědělství, spojené s restrukturalizací zemědělské výroby a s přípravou na čerpání dotací po vstupu ČR do Evropské unie.
Po vstupu do EU jsme se specializovali na vývoj SW pro podpory Společných organizací zemědělského trhu. (SOT), který využívají zemědělské platební agentury EU. Vznikl tak programový systém AGIS, pomocí kterého jsou administrovány zemědělské subvence, vydávány dovozní a vývozní licence, skládány záruky pro celou řadu aktivit v zemědělské výrobě a obchodu a řízeny intervence k vyrovnávání poptávky a nabídky zemědělské výroby. Kromě toho systém AGIS administruje celou řadu komoditně orientovaných zemědělských dotačních programů.
Pro administraci dotací a pro realizaci plateb zemědělských podpůrných programů jsme vyvinuli samostatný SW systém
PLANIS.
Pro vývoj SW v zemědělství využíváme vyspělé technologie špičkových světových firem, jako např. SAP a ORACLE . S firmou SAP též spolupracujeme na projektech zavádějících systémy řízení zemědělských platebních agentur EU
V současnosti využívají naše produkty Státní zemědělský intervenční fond (SZIF Praha) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA Bratislava).

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.