Již dnes vyvíjíme a poskytujeme aplikace pro vaše zítřejší  obchodní úspěchy.

Využijte náš SW jako službu

Kvalita, znalostní systémy, zpracování velkých dat a Průmysl 4.0 jsou vaše cíle a naše starosti. Využitá technologie SaaS - poskytování SW jako služby, umožňuje našim zákazníkům okamžitě uchopit a užívat ty produkty, které potřebují a to bez požadavků na další hardware a software.

Prostě vstoupíte do systému a jedete...

Dlouholeté zkušenosti v oboru

Na základě dlouholetých zkušeností za více jak 25 let programování rozsáhlých SW aplikací pro platební agentury EU, po zkušenostech z integrace velkých systémů řízení, vyvíjíme nové nástroje pro řízení, rozhodování a zlepšování firem. Vše založené na špičkových technologiích s minimálními nároky na zákazníky.

Orientace na progresivní řešení

Orientujeme se na progresivní technologická, softwarová, ekonomická a organizační řešení rozvoje průmyslu a státní sféry.

VAMAXis

Informační systém pro efektivní řízení firmy postavený
na principu integrovaného systému managementu
při trvalé shodě se standardy ISO.

AGIS

Agrární informační systém pro řízení platebních agentur EU. Program rozvoje venkova, organizace trhu, národní platby, finanční řízení.

Znalostní portály

Aplikace pro správu podnikových znalostí, pro plné využití znalostního potenciálu firmy a zaměstnanců. Plná integrace s produkty VAMAX.

VAMAX Řízení firmy

Spojení všech firemních činností a všech zaměstnanců v jediném systému. Přehled o stavu firmy v globalizovaném světě podnikání.