Projektové řízení firmy

VAMAX

Chcete do řízení vaší firmy zahrnout všechny své
zaměstnance? Jste rychle se rozvíjející organizace?
Chcete mít okamžitý přehled o stavu vaší firmy
z libovolného místa v globalizovaném světě podnikání?
VAMAX je vaše řešení.

Skutečné řízení vaší firmy

Zavedením VAMAX projektové řízení budete mít vy a všichni vaši zaměstnanci okamžitý a úplný přehled o stavu produkce vaší firmy.

Společné sdílení informací

Všichni vaši účastníci v projektovém řízení budou vše potřebné společně sdílet v jediném systému (procesy, projekty, cíle, plány, rizika) s vysokou integrací.
Budou se podílet na jeho zlepšování.
Budou v něm společně a cíleně komunikovat a růst.

Skutečné řízení vaší firmy

Zavedením VAMAX projektové řízení budete mít vy a všichni vaši zaměstnanci okamžitý a úplný přehled o stavu produkce vaší firmy.

Společné sdílení informací

Všichni vaši účastníci v projektovém řízení budou vše potřebné společně sdílet v jediném systému (procesy, projekty, cíle, plány, rizika) s vysokou integrací.
Budou se podílet na jeho zlepšování.
Budou v něm společně a cíleně komunikovat a růst.

Projektové řízení

Seznamte se součástmi VAMAX projektové řízení a ihned poznáte jeho výkon a výhody pro vás:

Procesy

Dobře víte, jak obtížné je udržovat dynamiku změn a zlepšování firemních produktivních procesů klasickými prostředky. A přitom fungující procesy jsou základem celého projektového řízení.
Pomocí VAMAX projektové řízení budete mít své procesy neustále pod drobnohledem. A nejen to. Budete je využívat ve prospěch výsledků firmy a vašich úspěchů!

Strategie firmy, Cíle, ukazatele

VAMAX propojuje cíle a ukazatele ze Strategie firmy k procesům.
To je základ celého systému. Proto lze přehledně řídit vaše procesy, vč. jejich změn.

PROJEKTY

Všechny firemní projekty jsou definované podle procesů vaší organizace a v rámci těchto procesů realizují vaše cíle.

Projekty

Zvyšte účinnost a efektivitu vašich projektů. Zrychlete vaše projekty a zvyšte produktivitu. Využijte potenciál zaměstnanců na vašich projektech. Mějte okamžitou a úplnou informaci o stavu projektů z kteréhokoliv místa přes internet. Zohledněte všechna hlediska, která kvalitu projektového řízení ovlivňují. Neporušujte pravidla - zdokonalte je!
Vyzkoušejte řízení projektů v systému VAMAX podle metodiky PRINCE2 a PMBOK® Guide – Sixth Edition.

Strategie firmy, Cíle, ukazatele

Projekty jsou ve VAMAX řízeny a vyhodnocovány v kontextu strategie firmy, kterou realizují cílů strategie.

Řízení, zdroje, lidé, komunikace

Projekty jsou řízeny na principu work-flow. Evidují a bilancují kapacity, termíny, zajišťují komunikaci mezi řešiteli. 

Cíle

Ve VAMAX projektové řízení si okamžitě a přesvědčivě vyzkoušíte, jak je důležité a zároveň snadné stanovit cíle procesů a projektové cíle. Vytvoříte a budete řídit své cíle vždy pomocí měřitelných ukazatelů KPI (Key Performance Indicators).
Budete určovat a sledovat plnění ukazatelů KPI v každém řízeném projektu v dascboardech systému VAMAX v on-line návaznosti na cíle a strategii organizace.

Strategie firmy

Strategie firmy vymezuje podnikatelské vize a poslání a definuje cíle

KPI (ukazatele výkonu)

Cíle jsou kvanfitikovány ukazateli výkonu, měřitelnými veličinami. 

Skutečné řízení vaší firmy

Zavedením VAMAX projektové řízení budete mít vy a všichni vaši zaměstnanci okamžitý a úplný přehled o stavu produkce vaší firmy.

Společné sdílení informací

Všichni vaši účastníci v projektovém řízení budou vše potřebné společně sdílet v jediném systému (procesy, projekty, cíle, plány, rizika) s vysokou integrací.
Budou se podílet na jeho zlepšování.
Budou v něm společně a cíleně komunikovat a růst.

Zanechte vzkaz

Neváhejte nás kontaktovat

Jsme připraveni na spolupráci s Vámi

Tel: +420 220 188 401
Email: vuste-apis@vuste-apis.cz

© Copyright 2023 VUSTE-APIS, s.r.o.