Zabýváme se vývojem implementací SW, nabízíme SW produkty, našim zákazníkům poskytujeme široký rozsah služeb zaměřených zejména na řízení organizací v mnoha oblastech.

VUSTE-APIS, s.r.o.

Jsme česká společnost, poskytující služby státním organizacím a průmyslovým podnikům v mnoha oborech jejich činnosti. Podílíme se na projektech pro místní i centrální úřady státní správy, pro velké, střední i malé podniky.
Pro centrální instituce zpracováváme studie, informační systémy řízení Fondů, administrujeme významné státní Programy podpory rozvoje, administraci a řízení veřejných zakázek.
Našim zákazníkům z řad podnikatelské sféry pomáháme zpracovávat podnikatelské záměry, řídit významné projekty a pomáháme jim se zabezpečováním financování jejich projektů z podpůrných fondů ČR a EU. Rovněž jim pomáháme v přípravě na získání certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2015.

C E R T I F I K A C E 

Politika IMS

N A Š E   H I S T O R I E

1. 9. 1952

TOVUS

technickoorganizační výzkumný ústav strojírenský

Vznik výzkumné instituce zabývající se centrálně strojírenskou problematikou. Jsou založeny a rozvíjeny nové obory (organizační struktury podniků, racionalizace, normování, zvyšování výrobní efektivty,...). TOVUS se postupně stal pomocníkem a součástí povědomí techniků celé tehdejší podnikové sféry.

1. 4. 1964

VUSTE

výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky

Postupně se působnost výzkumného ústavu rozšířila na celý resort všeobecného strojírenství. Ústav se kromě podnikové sféry začal zabývat makroekonomikou, postavil technologické realizační centrum, měl několik poboček, provozoval vzdělávací strojírenský institut
a informační středisko VTEI pro odvětví strojírenství. 
V 80-tých letech měl VUSTE víc jak 1 200 zaměstnanců.

1. 1. 1993

VUSTE-APIS

agentura poradenství a inženýrských služeb

Po roce 1989 byl VUSTE (část ekonomika a technologie strojírenského podniku) postupně transformován
a privatizován na VUSTE-APIS, představující moderní softwarovou a poradenskou firmu, která vyšla
z původních inženýrských profesí a z vlastních bohatých zkušeností.

1993 - 2000

VUSTE-APIS

V této etapě novodobé historie se firma orientovala
na poradenství podnikům a zpracovávala organizační projekty firem pro druhou vlnu privatizace (ŽĎAS, ETA Hlinsko). Zároveň se věnovala technologickým racionalizačním projektům (např. LOKO). Zkušenosti
se SW pro řízení firem byly využity při zpracování SW systému řízení Státního fondu životního prostředí
(od 1993 - dosud).

2000 - 2015

VUSTE-APIS

V roce 2000 byla zahájena spolupráce se zemědělským intervenčním fondem (SZIF) - SW pro národní dotace.
Po vstupu do EU zde VUSTE-APIS vyvinul systém
pro řízení Společných organizací zemědělského trhu.
Od r. 2004 poskytujeme obdobný systém pro Pôdohospodarskou platobnú agentúru Slovenské republiky. Pokračovaly aktivity ve službách pro podnikovou sféru formou poradenství při získávání Evropských dotací.

2015 - dosud

VUSTE-APIS

Firma se plně věnuje vývoji SW pro platební agentury EU a vyvíjí aplikaci pro řízení standardů ISO v podnikové praxi (VAMAXis). Kooperujeme na projektech technického rozvoje, kde dodáváme portály znalostí, zpracováváme velká data (bigData) a zahájili jsme vývoj aplikací
v konceptu Průmysl 4.0. Zpracováváme projekty z oblasti netradičních technologií, obrábění ušlechtilých materiálů, konstrukce vačkových mechanismů, řízení technologických celků a robotů.

1. 9. 2019

67 let trvání společnosti

Nechte nám vzkaz

Jsme připraveni vyhovět vašim požadavkům

Adresa 
Velflíkova 1428/4,
160 00, Praha 6 


Kontakt
Email: vuste-apis@vuste-apis.cz Telefon: +420 220 188 400