Politika IMS

Naše společnost VUSTE-APIS, s.r.o. se specializuje na poskytování odborných služeb zejména v oblasti vývoje SW na zakázku, projektech výzkumu a vývoje a pronájmu kancelářských prostor. 

S vědomím nutnosti zabezpečit dostatečnou kvalitu se zohledněním požadavků na bezpečnost informací se vedení společnosti zavázalo implementovat a dodržovat požadavky ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO/IEC 27001.

Vyhlašuje tímto následující politiku: Politikou managementu společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. je udržovat vysoký standard ve všech úrovních činností, trvale uspokojovat očekávání zákazníků, sledovat a aplikovat nové trendy v oblasti bezpečnosti informací.

Společnost se zavazuje k:

- pravidelnému stanovování cílů, programů a jejich pravidelnému přezkoumávání;

- dodržování relevantních závazných povinností, kterým organizace podléhá, a které se vztahují ke kvalitě produktu a k jejím informačně bezpečnostním aspektům; 

- dokumentování realizování, udržování a sdělování politiky managementu všem zaměstnancům, osobám, které pracují pro organizaci nebo jménem organizace, i dalším zainteresovaným stranám;

- zvyšování povědomí pracovníků o kvalitě výrobku a informačně bezpečnostních aspektech spojených s jejich činností;

- neustálému zlepšování systému integrovaného managementu.


Dosažení maximální spokojenosti zákazníků

Spokojenost našich zákazníků je hlavním kritériem pro posuzování kvality námi poskytovaných služeb. Požadavky a přání zákazníků jsou u nás v první řadě. Klademe důraz na profesionalitu, vstřícnost, rychlou reakci, spolehlivost, příjemné a bezpečné prostředí. Dodržujeme všechny zákonné požadavky a předpisy jak v oblasti kvality, tak i informační bezpečnosti. 


Zajištění vysoké profesionální úrovně pracovníků společnosti

Neustále prohlubujeme a zvyšujeme odbornou způsobilost pracovníků společnosti školeními, předáváním zkušeností a účastí na odborných konferencích.


Zlepšování nabízených služeb

Naší prioritní snahou je neustále rozšiřovat nabídku služeb poskytovaných našim zákazníkům tak, abychom uspokojili co nejširší škálu požadavků. Učíme se ze všeho, co děláme a co nabízíme.

V oblasti vývoje SW dbáme na vytváření funkčního přehledného a srozumitelného kódu, důsledné testování SW, se zaměřením na nepopiratelnost odpovědnosti, zajištění integrity a nezcizitelnosti dat. 

V oblasti pronájmu kancelářských prostor se snažíme stále zlepšovat prostředí pro naše nájemníky.


Zajištění vhodného pracovního prostředí a technického vybavení

Neustále zdokonalujeme pracovní prostředí a technické vybavení. Stávající technické vybavení udržujeme na výborném technickém stavu a trvale zajišťujeme jeho správnou funkčnost. Dodržujeme zásady pro bezpečnost práce, ochrany zdraví při práci a minimálního dopadu na životní prostředí. 


Spokojenost zaměstnanců

Víme, že pouze spokojený zaměstnance odevzdává dlouhodobě potřebný pracovní výkon. Proto pečujeme o příjemné pracovní prostředí, dobré pracovní vztahy, sociální péči i odpovídající odměňování našich zaměstnanců.


Vaše cíle jsou naše starosti.v Praze 29. 5. 2020